Místní knihovna Pardubičky

Výpůjční doba

Pondělí   16,00 – 19,00 hodin
Středa    16,00 – 19,00 hodin

email: knihovna.pardubicky@mmp.cz

Adresa

Komenského 56
Pardubice – Pardubičky
530 03

Zřizovatel

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice IV, Bokova 315, Pardubice – jako organizační složka obce